Hlavním posláním Dobrovolnického centra ADRA je podpora dobrovolnictví ve smluvních organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním. Dobrovolnické centrum ADRA poskytuje smluvním zařízením organizování a řízení dobrovolnické služby, včetně proplácení základních nákladů spojených s dobrovolnickou činností. Frýdecko-místecké centrum se orientuje na podporu dobrovolnictví v lokalitách bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín.

Jeden z našich nových programů nese název “Podpora dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin”. Vycházíme ze skutečnosti, že v České republice je podpora těchto rodin stále neuspokojivá. Děti s autismem jsou v důsledku svého postižení často vyčleňovány z dětských a třídních kolektivů i ze společnosti obecně, což má velmi výrazný vliv na prožívání “kvality” života. A to nejen jich samotných, ale často celé rodiny. Život těchto pečujících rodin je výrazně ochromen ve všech oblastech běžného fungování. Realizace projektu jim proto může pomoci zmírnit případnou sociální izolaci, ve které se nacházejí.

Náš program má několik rovin a je primárně cílen na osoby s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, které o ně pečují. V prvé rovině dobrovolníci docházejí do přirozeného prostředí jedinců s autismem, tedy nejčastěji do rodiny, ve které se nacházejí. Dobrovolník nenahrazuje základní péči rodiny ani aktivity poskytovatelů sociálních služeb, cílem je vytvářet vztah s dítětem s PAS a být společníkem při trávení volného času. Druhá rovina cílí na volnočasové aktivity dětí s autismem, v rámci kterých jsou realizovány dva kroužky, kterých se mohou děti s PAS účastnit. Třetí rovina pak cílí na samotné pečující rodiče. Vytváříme bezpečný prostor k setkávání svépomocných rodičovských skupin pod vedením zkušeného lektora.