KOORDINAČNÍ A REALIZAČNÍ TÝM

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

speciální pedagog, supervizor, garance programu Osobní vizitka

Mobil: +420 739 838 186

E-mail:petr.adamus@adra.cz 

Mgr. Lenka Nakládalová

speciální pedagog, koordinátor volnočasových aktivit,

Mobil: +420 734 390 914

E-mail: lenka.nakladalova@adra.cz 

Jiřina Martináková

administrace projektu, koordinátor dobrovolníků

Mobil: +420 605 507 557

E-mail: jirina.martinakova@adra.cz

Mgr. Vlasta Slováčková

speciální pedagog, vedoucí sportovního kroužku

(skupina mladších dětí)

Bc. Romana Lhoťanová

vedoucí výtvarného kroužku

(skupina starších dětí)

Bc. Andrea Šilbachová

speciální pedagog, vedoucí sportovního kroužku

(skupina starších dětí)

Mgr. Vendula Lukšíková

speciální pedagog, vedoucí výtvarného kroužku

(skupina mladších dětí)

Bc. Zuzana Matulová

speciální pedagog, vedoucí výtvarného kroužku

(skupina předškolních dětí)